3x
hafan Cymdeithas Cymry Manceinion Capeli Cymraeg yn y cylch Dathliadi Gwyl Dewi
Oaker Avenue

Mae dwy eglwys Gymraeg yn ardal Manceinion, yn perthyn i Eglwys Bresbyteraidd Cymru, un yn Altrincham a'r llall yn West Didsbury. gwasanaethau ar y cyd yn cael eu cynnal ar ddydd Sul, naill ai yn Altrincham (10.30 am) neu West Didsbury (2:30 pm), lle byddai'r ymwelydd yn cael ei groesawu'n fawr. Er mwyn osgoi cael eich siomi, gwiriwch o flaen llaw pa leoliad sydd yn cael ei ddefnyddio ar unrhyw ddydd Sul penodol.

Mae y Barch Eleri Edwards, ein gweinidog yn ystod y blynyddoedd diwethaf, wedi ymddeol ond yn parhau i wasanaethu'r gymuned Gymreig yn wirfoddol.

Mae gweinidogion o Gymru hefyd yn dod i gymryd gwasanaethau o bryd i'w gilydd.

 

Parch Eleri Edwards

"Llusern yw dy air i'm traed, a llewyrch i'm llwybr"

Salm 119, ad 105

Mae gwasanaethau'n cael eu cynnal bob dydd Sul yn UN o'r ddau leoliad isod:

Altrincham <map>
Willow Tree Road
Altrincham
WA14 2EG
10.30am
Didsbury <map>
Noddfa Oaker Avenue
West Didsbury
M20 2XH
2.30pm
 

 

 

Eisiau dysgu Cymraeg?
Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Mrs Lilian Garrett , ffôn. 0161 969 4351